Administratiekantoor Colmur

Boekhouding Accountancy Administratie Belastingen

Werkzaamheden

ZZP / Eenmanszaak

In Nederland starten steeds meer zelfstandigen zonder personeel, de zogenaamde ZZP-ers. Meestal zijn dit de éénpitters; mensen die willen doen waar ze goed in zijn op hun eigen manier. Geen baas die hen bevelen geeft, zelf je werktijden bepalen en zelf de waardering krijgen voor je bloed, zweet en tranen. Maar ook zzp-ers moeten voldoen aan de regels die de overheid hen oplegt. En dus ook aan de regels van de Belastingdienst.

Wat betekent dat je na je werk ook nog eens de administratie moet gaan bijhouden op de manier zoals de Belastingdienst dat wil. Je aangiftes omzetbelasting (BTW) moeten op tijd worden ingediend en betaald, de administratie moet worden bijgehouden volgens bepaalde regels en dan moet je ook nog bijhouden of er geen wijzigingen zijn in de regeltjes en procedures die voor jouw onderneming van belang zijn. Voor sommige ondernemers geen probleem, voor anderen een grote ergernis. Voor beiden kan Colmur iets betekenen. Zo kan een ondernemer ervoor kiezen om zelf de boekhouding bij te houden, waarbij Colmur over de schouder meekijkt en waar nodig tips en adviezen geeft. Maar ook de ondernemer die de boekhouding het liefst zo veel mogelijk uitbesteed is welkom bij Colmur.

MKB

Het ondernemerschap vereist niet alleen kennis op het gebied van je eigen product of dienst, maar je hebt als MKB ondernemer met een enorm scala aan regels en wetten te maken. En net als je denkt alles goed geregeld te hebben, komen er weer wetswijzigingen en nieuwe regeltjes en procedures. Soms heb je het gevoel dat je meer bezig bent met het bijhouden van de wet- en regelgeving dan met de kernactiviteiten van je onderneming. Is het dan niet prettig als je dit kunt over laten aan iemand die door de bomen het bos nog wel ziet?

Colmur wil hierbij graag de partij zijn die het mogelijk maakt om de meeste tijd te besteden aan de ondernemingsdoelen. Laat de boekhouding de ondernemer hierbij ondersteunen en niet een struikelblok worden.

Als ondernemer wil je weten waar je staat, hoe heeft je bedrijf de afgelopen periode gedraaid en hoe was dit in het verleden. Waaraan wordt het meeste uitgegeven? Met een goede inrichting van de administratie kan veel voordeel worden behaald, doordat je up to date bent, je ziet een bepaalde trend ontstaan en kunt eerder ingrijpen als dit is vereist. Colmur kan daarbij helpen. Dat kan door de volledige administratie voor de onderneming bij te houden, maar ook door over de schouder mee te kijken en samen eventuele knelpunten aan te pakken. Of door te helpen bij het opzetten of professionaliseren van de administratie. Neem contact op met Colmur voor een eerste, uiteraard kosteloze, afspraak en laten we samen kijken wat Colmur zou kunnen doen om de onderneming en ondernemer te ondersteunen.

Stichting of vereniging

Verenigingen met rechtspersoonlijkheid zijn, net als stichtingen, verplicht om een administratie bij te houden. Tevens zijn zij gehouden aan de geldende regels voor wat betreft de bewaarplicht. Zelfs als er geen sprake is van belastingplicht voor de omzet- en/of vennootschapsbelasting.
Het niet of onjuist bijhouden of bewaren van de administratie kan leiden tot sancties van de Belastingdienst. Hierdoor het kan gebeuren dat geld dat bijvoorbeeld was bedoeld voor activiteiten voor de leden, moet worden overgemaakt naar de Belastingdienst. En daar zit niemand op te wachten. Zorg er dus voor dat de administratie volgens de geldende regels is ingericht, en dat bewaartermijnen worden gerespecteerd.

Administratiekantoor Colmur © 2014 Frontier Theme